RET training

RET voor het basisonderwijs bij faalangst, als bijscholing voor leerkrachtenDe RET-training wordt veel gevolgd door docenten van het basisonderwijs. Bent u werkzaam in het voortgezet onderwijs? Surft u dan naar voortgezet onderwijs.

Wist u dat u als docent jaarlijks recht heeft op bijscholing? Zie de informatie op Rijksoverheid.nl

Daar bovenop staat in uw cao, dat alle docenten in het basisonderwijs een persoonlijk budget voor scholing hebben van 500,- euro per jaar en 2 scholingsuren per week.

Informatie voor leerkrachten en intern begeleiders

Leerkrachten krijgen dagelijks te maken met leerlingen die dingen niet durven of menen niet te kunnen en het daarom uitstellen of helemaal niet doen. Of leerlingen waarvan je als leerkracht ziet dat er niet uitkomt wat er in zit, leerlingen die moeite hebben met de aansluiting bij anderen of leerlingen met storend gedrag. Door een veilige sfeer in de klas en de kennis en kunde van de klasseleerkracht en intern begeleider wordt een en ander meestal in goede banen geleid. Met de RET-cursus en de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst kunt u uw professionaliteit nog uitbreiden en daardoor uw leerlingen enorm stimuleren in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Informatie over de RET-cursus

Wat is RET?

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. Het vormt de basis voor iedere gedragsverandering.
RET gaat ervan uit dat niet de situatie of de gebeurtenis zelf een gevoel veroorzaakt, maar dat je gedachten over die gebeurtenis of situatie dat gevoel veroorzaken. Dat is eigenlijk heel logisch. Als de gebeurtenis zelf een gevoel zou veroorzaken, zou iedereen zich hetzelfde voelen bij een bepaalde gebeurtenis en dat is natuurlijk niet zo.

Leerlingen kunnen zichzelf behoorlijk blokkeren met hun gedachten. Bijvoorbeeld tijdens spreekbeurten en boekbesprekingen, proefwerken en toetsen, omgaan met anderen, excursies, nieuwe of lastige situaties, het krijgen van feedback, omgaan met uitdagingen en tegenslag enz. enz.
Veel leerlingen, volwassenen trouwens ook, denken niet handig en niet realistisch. Ze helpen zichzelf niet met hun gedachten. Misschien in de put maar niet vooruit. Dit gaat ten koste van het zelfvertrouwen en heeft invloed op het gedrag en de ontwikkeling. En daarmee op de prestaties en leerresultaten van het kind.

Als leerkracht maakt u uw leerlingen een groot gedeelte van de week mee. Hierdoor neemt u veel van hun gedrag waar. U leert ze goed kennen. Wat echter zelfs voor de beste observator onmogelijk is, is om een kijkje te nemen in het hoofd van een leerling. U ziet zijn gedrag en neemt emoties waar, maar u kunt aan de buitenkant niet zien wat een leerling denkt. Dit weet het kind zelf ook meestal niet, althans niet bewust. En juist het ontdekken van de gedachten is zo belangrijk als je een leerling wilt helpen bij een gedragsverandering. Door de RET methode toe te passen komt u er samen met uw leerling achter welke overtuigingen hij of zij heeft in een bepaalde situatie en wat voor gevoel en gedrag die overtuigingen opleveren. U kunt de leerling vervolgens helpen om anders te denken, waardoor constructief gedrag ontstaat. De leerling maakt zo een enorme sprong in zijn ontwikkeling.

Onderwerpen van de RET training

Tijdens de RET training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is RET?
 • Wat kun je bereiken met RET?
 • Werking van de hersenen m.b.t. denkpatronen en gedragsveranderingen
 • Weerstand tegen gedragsveranderingen en hoe dit te overwinnen
 • Irrationele overtuigingen en gedachten
 • Werken met leerlingen met de RET-methode
 • Gebruik maken van werkbladen met icoontjes (worden digitaal aangeleverd, zodat aanpassing mogelijk is)
 • De leerling helpen om ondersteunende vragen te stellen aan zichzelf

Na afloop is een leerkracht in staat om een leerling:

 1. Zich bewust te laten worden van zijn eigen aandeel in een situatie
 2. Zich bewust te laten worden van zijn eigen onhandige, onrealistische gedachten en het verband te laten zien tussen gedachten, gevoelens en gedrag
 3. Te helpen om gedachten te leren denken waarmee hij of zij verder komt
 4. Te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan om zijn of haar situatie te verbeteren

Praktische informatie over de RET cursus:

Cursus RET-training, constructief denken
Plaats De trainingsruimte van Upside Down in Den Haag. Op verzoek kan de training ook op locatie gegeven worden.
Kosten

In 2020 bedragen de kosten 325,- euro per persoon.

Indien u met een aantal collega' s de RET training op uw locatie wilt volgen, dan maak ik graag een offerte voor u.

Als u ook de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst wilt volgen, voor beide cursussen tegelijk inschrijft en de factuur voldoet geldt een korting. De kosten bedragen dan 595,- euro voor beide cursussen samen in 2019. De kosten voor de Combi-cursus bedragen 595,- euro. Voor informatie over de Combi-cursus zie verderop op deze pagina.

Upside Down is erkend door en staat geregistreerd bij CRKBO, waardoor voor de cursussen geen btw. hoeft te worden berekend.

Duur en data

De RET-training duurt 2 hele dagen. Daarnaast moet u rekenen op ongeveer 2 uur zelfstudie om te oefenen op proefpersonen.

In verband met de Coronamaatregelen zijn de cursusgroepen van maart en juni verschoven naar september. Deelnemers hebben hier allemaal bericht van gehad. Deze groepen zijn volgeboekt en je kunt je hier dus niet meer voor opgeven.

Nieuwe cursusdata zijn nog niet bekend.

Omdat ik na september met pensioen ga, zullen nieuwe cursussen ook niet meer door mij en niet meer in mijn cursusruimte in Den Haag worden gegeven. Een deel van mijn werkzaamheden wordt overgenomen door 2 collega's. Als je belangstelling hebt voor een cursus neem dan contact op met een van hen. Zie onder het kopje Mijn Visie op deze site.

 

Overige

De deelnemers ontvangen een duidelijke syllabus, bij het volgen van de gehele RETcursus een certificaat en aanvullend digitaal hulpmateriaal met name voor het werken met kinderen.

De RET-methode is geschikt om aan leerlingen vanaf ongeveer 8 jaar aan te leren.

De RET-cursus kent een stevige theoretische onderbouwing, vooral op de eerste dag van de cursus. De tweede dag is bijna volledig gericht op het toepassen ervan in de praktijk.

De groepen worden gevormd door deelnemers met verschillende beroepen, leeftijd en ervaring, waardoor je veel verschillende ervaringen hoort.

Voor hen die ver weg wonen, is er volop gelegenheid in Den Haag en omstreken om te overnachten. Zie ook onder het kopje Links op deze site

Cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst

Wilt u zich verdiepen in faalangst en examenvrees en de oudste leerlingen, stagiaires of collega's hier goed mee leren begeleiden? Dan is er naast de RET-cursus nog een interessante cursus mogelijk. RET vormt een belangrijk instrument bij faalangst. Maar er is nog veel meer inzichtgevende kennis en er zijn nog veel meer technieken om de jongeren of volwassenen meer zelfvertrouwen te geven en ze te leren omgaan met overmatige stress. In deze cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst wordt de RET-methode niet uitgelegd en behandeld. Maar de RET-methode is wel heel belangrijk bij faalangst. Als u anderen echt goed wilt begeleiden bij faalangst, moet u dus beide cursussen volgen. Tenzij u de RET-methode al kent omdat u RET bijvoorbeeld al in een eerdere opleiding heeft gehad. De volgorde waarin u de beide cursussen volgt kunt u zelf bepalen. Als het u beter uitkomt om de RET-cursus als tweede te volgen dan kan dat. Dat maakt voor het begrip en de logica niet uit.

 

Onderwerpen van de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst

De volgende onderwerpen komen nu aan bod:

 • Wat is faalangst/examenvrees? Signalering en ontstaan van faalangst
 • Stressfysiologie en het stressmechanisme met alle gevolgen van dien
 • Kennis over de werking van de hersenen in relatie tot faalangst
 • Toewerken naar een doel
 • Ontspannen in spannende situaties d.m.v. ontspanningsoefeningen
 • Handige, korte NLP-technieken speciaal gericht op versterken van het zelfvertrouwen
 • Organiseren van tijd en werk of studie, Timemanagement, Studievaardigheden, Mindmapping
 • Inzicht in en omgaan met uitstelgedrag
 • Inzetten van sterke kanten en leren omgaan met minder sterke kanten, anders kijken naar eigenschappen
 • Kenmerken zoals Hoogsensitiviteit of ADD in relatie tot faalangst
 • Omgaan met de eigen weerstand en het belang van kleine stappen
 • In overleg wordt de Voice Dialoque-methode óf begrip voor wie je ooit was d.m.v. Innerlijk Kindwerk kort behandeld. Soms hebben we een beetje tijd over en dan lukt het allebei!
 • Casusbespreking en de kennis omzetten naar de praktijk

Ook deze cursus is gericht op toepassing in de praktijk en kent een stevige theoretische onderbouwing. Het is een intensieve cursus en u zult na afloop uzelf de tijd moeten gunnen om het te laten bezinken, de technieken te oefenen en om er eigen begeleidingsmateriaal van te maken. Omdat er geen standaard oplossing is voor faalangst, leert u heel veel verschillende technieken aan. Het merendeel van de technieken en onderwerpen die aan bod komen zijn geschikt om de oudste leerlingen te begeleiden. Sommige onderwerpen zijn niet van toepassing op jonge kinderen en vaak zijn voor de jongere leerlingen wat speelsere technieken beter geschikt. Die zijn niet in deze cursus verwerkt. De kennis van deze cursus is ook geschikt om aan stagiaires of collega's met minder zelfvertrouwen over te dragen en hen zodoende te begeleiden in hun ontwikkelingsproces. U leert veel verschillende technieken aan, zodat u een keuzemogelijkheid heeft bij wat u gaat inzetten in de begeleiding van anderen bij faalangst.

Praktische informatie over de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst:

Cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst. Anderen leren omgaan met faalangst en stress.
Plaats

De trainingsruimte van Upside Down in Den Haag. Op verzoek kan de training ook op locatie gegeven worden.

Kosten

De kosten voor de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst bedragen in 2019 en 2020:   325,- euro per persoon. Upside Down is erkend door en staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) waardoor geen btw. hoeft te worden berekend.

Wanneer u voor beide cursussen tegelijk inschrijft en de factuur voldoet, ontvangt u een korting. De kosten voor de beide cursussen samen bedragen dan 595,- euro. De kosten van de Combi-cursus bedragen 595,- per persoon. Voor info over de Combi-cursus zie hieronder.

Duur en data

De cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst duurt 2 dagen. Daarnaast kunt u aan zelfstudie rekenen op tenminste 4 uur om alle aangereikte technieken te oefenen.

In verband met de Coronamaatregelen zijn de cursusgroepen van maart en juni verschoven naar september. Deelnemers hebben hier allemaal bericht van gehad. Deze groepen zijn volgeboekt en je kunt je hier dus niet meer voor opgeven.

Nieuwe cursusdata zijn nog niet bekend.

Omdat ik na september met pensioen ga, zullen nieuwe cursussen ook niet meer door mij en niet meer in mijn cursusruimte in Den Haag worden gegeven. Een deel van mijn werkzaamheden wordt overgenomen door 2 collega's. Als je belangstelling hebt voor een cursus neem dan contact op met een van hen. Zie onder het kopje Mijn Visie op deze site.

Overige

De deelnemers ontvangen een duidelijke syllabus, bij het volgen van de beide dagen een certificaat en aanvullend digitaal hulpmateriaal met name voor het werken met kinderen.

De groepen worden gevormd door deelnemers met verschillende beroepen, leeftijd en ervaring, waardoor je veel verschillende ervaringen hoort.

Combi-cursus

Enkele keren per jaar wordt de Combi-cursus gegeven. Hierbij krijgt u alle onderwerpen van de RET-cursus én de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst. Maar de onderwerpen worden door elkaar gemixt. Hierdoor ontstaat een hele logische volgorde. Een volgorde zoals u het misschien later zelf aan uw leerlingen zult gaan aanbieden. De informatie die u krijgt is dus hetzelfde, de lestijd is ook het zelfde (2x2 dagen). Alleen de volgorde waarin de onderwerpen worden behandeld is anders. Wanneer u toch al zeker weet dat u beide cursussen wilt volgen en de data komen u uit, kan het prettig zijn om deze Combi-cursus te volgen.

 

 

sitemap