RET training

RET voor het voortgezet onderwijs, bij faalangst, als bijscholing voor docentenDe RET training en de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst (zie verder op deze pagina), worden veel gevolgd door medewerkers in het voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en door studiebegeleiders in het WO.

 

Informatie voor docenten en studieloopbaanbegeleiders

Op veel onderwijsinstellingen worden trainingen aangeboden voor faalangst en examenvrees. De trainer is meestal wel op de hoogte van de RET-methode en andere technieken en verwerkt deze kennis in de trainingen voor de leerlingen. De overige teamleden kennen deze tools meestal niet. Dat is jammer. Want ook mentoren, studieloopbaanbegeleiders en zorgmedewerkers zouden er veel mee kunnen bereiken.

Misschien is er op uw onderwijsinstelling nog geen faalangst- of examenvreestraining en leeft het idee om zo'n training te gaan opzetten? Leest u dan vooral verder!

 

Informatie over de RET-cursus

Docenten signaleren bijna dagelijks uitstelgedrag en krijgen te maken met leerlingen/studenten waar niet uitkomt wat er in zit, leerlingen die moeite hebben met de aansluiting bij anderen of ander gedrag dat voortkomt uit onzekerheid. De RET methode kan uitstekend gebruikt worden om deze studenten te begeleiden in het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs.

 

Wat is RET?

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. Het vormt de basis voor iedere gedragsverandering.
RET gaat ervan uit dat niet de situatie of de gebeurtenis zelf een gevoel veroorzaakt, maar dat je gedachten over die gebeurtenis of situatie dat gevoel veroorzaken. Dat is eigenlijk heel logisch. Als de gebeurtenis zelf een gevoel zou veroorzaken, zou iedereen zich hetzelfde voelen bij een bepaalde gebeurtenis en dat is natuurlijk niet zo.

Leerlingen en studenten kunnen zichzelf behoorlijk blokkeren met hun gedachten. Bijvoorbeeld bij het geven van presentaties, proefwerken en tentamens, omgaan met anderen, bij stages, nieuwe of lastige situaties, het krijgen van feedback, omgaan met uitdagingen en tegenslag enz.
Veel jongeren denken niet handig, niet realistisch. Ze helpen zichzelf niet met hun gedachten. Misschien in de put maar niet vooruit. Dit gaat ten koste van het zelfvertrouwen en heeft invloed op het gedrag, de ontwikkeling en de studieresultaten.

Tijdens de RET training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is RET?
 • Wat kun je bereiken met RET?
 • Werking van de hersenen m.b.t. denkpatronen en gedragsveranderingen
 • Weerstand tegen gedragsveranderingen en hoe deze te overwinnen
 • Irrationele overtuigingen en gedachten
 • Werken met leerlingen/studenten met de RET-methode
 • Werken met beeldende werkbladen bij jongere leerlingen (worden digitaal aangeleverd, zodat aanpassing mogelijk is)
 • De leerling/student helpen om ondersteunende vragen te stellen aan zichzelf.

Na afloop is een docent/begeleider in staat om een leerling of student:

 1. Zich bewust te laten worden van zijn eigen aandeel in een situatie
 2. Zich bewust te laten worden van zijn eigen onhandige gedachten en het verband te laten zien tussen gedachten, gevoelens en gedrag
 3. Te helpen om gedachten te leren denken waarmee hij of zij verder komt
 4. Te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan om zijn of haar situatie te verbeteren

Praktische informatie over de RET-training:

Cursus RET training, constructief denken
Plaats

De trainingsruimte van Upside Down in Den Haag. Op verzoek kan de RET training ook op locatie gegeven worden.

Kosten

De kosten voor de RET training bedragen in 2019 en 2020: 325,- euro per persoon. Upside Down is erkend door en geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) waardoor voor deze cursus geen btw. hoeft te worden berekend.

Indien u met een aantal collega' s de RET cursus op uw locatie wilt volgen, dan maak ik graag een offerte.

Als u ook de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst wilt volgen, voor beide cursussen tegelijk inschrijft en de factuur voldoet geldt een korting. De kosten bedragen dan 595,- euro voor beide cursussen samen. De kosten voor de Combi-cursus bedragen 595,- euro. Voor info over de Combi-cursus zie verderop op deze pagina.

Duur en data

De RET training duurt 2 hele dagen. Daarnaast moet u rekenen op ongeveer 2 uur zelfstudie om te oefenen met proefpersonen.

In verband met de Coronamaatregelen zijn de cursusgroepen van maart en juni verschoven naar september. Deelnemers hebben hier allemaal bericht van gehad. Deze groepen zijn volgeboekt en je kunt je hier dus niet meer voor opgeven.

Nieuwe cursusdata zijn nog niet bekend.

Omdat ik na september met pensioen ga, zullen nieuwe cursussen ook niet meer door mij en niet meer in mijn cursusruimte in Den Haag worden gegeven. Een deel van mijn werkzaamheden wordt overgenomen door 2 collega's. Als je belangstelling hebt voor een cursus neem dan contact op met een van hen. Zie onder het kopje Mijn Visie op deze site.

Overige

De deelnemers ontvangen een duidelijke syllabus, bij het volgen van de gehele RETcursus een certificaat en aanvullend digitaal hulpmateriaal met name voor het werken met jongeren.

Een cursusgroep bestaat uit maximaal 8 deelnemers, zodat iedere cursist voldoende aandacht krijgt. De groepen worden gevormd door deelnemers met verschillende beroepen, leeftijd en ervaring, waardoor je veel verschillende ervaringen hoort.

De RET-methode is geschikt om aan de meeste leerlingen en studenten aan te leren, van VMBO BBL tot en met Universiteit, vaak ook aan leerlingen met leerproblemen.

De RET-cursus kent een stevige theoretische onderbouwing, vooral op de eerste dag van de cursus. De tweede dag is bijna volledig gericht op het toepassen ervan in de praktijk.

Voor schoolmaatschappelijk- en jeugdwerkers: de RET-cursus is geaccrediteerd door Registerplein en SKJ.

Voor hen die ver weg wonen, is er volop gelegenheid in Den Haag en omstreken om te overnachten. Zie ook onder het kopje Links.

Enthousiast over de RET-cursus? Lees dan nog even verder, want u kunt naast de RET-cursus nog een cursus volgen om het zelfvertrouwen van uw studenten te verhogen!

Cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst

Wilt u zich verdiepen in faalangst en examenvrees en leerlingen of studenten of collega's hier goed mee leren begeleiden? Dan is er naast de RET-cursus nog een interessante cursus mogelijk. RET vormt een belangrijk instrument bij faalangst. Maar er is nog veel meer inzichtgevende kennis en er zijn nog veel meer technieken om de jongeren of volwassenen meer zelfvertrouwen te geven en ze te leren omgaan met overmatige stress. In deze cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst wordt de RET-methode niet uitgelegd en behandeld. Maar de RET-methode is wel heel belangrijk bij faalangst. Als u anderen echt goed wilt begeleiden bij faalangst, moet u dus beide cursussen volgen. Tenzij u de RET-methode al kent omdat u RET bijvoorbeeld al in een eerdere opleiding heeft gehad. De volgorde waarin u de beide cursussen volgt kunt u zelf bepalen. Als het u beter uitkomt om de RET-cursus als tweede te volgen dan kan dat. Dat maakt voor het begrip en de logica niet uit. De volgende onderwerpen komen nu aan bod:

 • Wat is faalangst/examenvrees? Signalering en ontstaan van faalangst
 • Stressfysiologie en het stressmechanisme met alle gevolgen van dien
 • Kennis over de werking van de hersenen in relatie tot faalangst
 • Toewerken naar een doel
 • Ontspannen in spannende situaties d.m.v. ontspanningsoefeningen
 • Handige, korte NLP-technieken speciaal gericht op versterken van het zelfvertrouwen
 • Organiseren van tijd en werk of studie, Timemanagement, Studievaardigheden, Mindmapping
 • Inzicht in en omgaan met uitstelgedrag
 • Inzetten van sterke kanten en leren omgaan met minder sterke kanten, anders kijken naar eigenschappen
 • Kenmerken zoals Hoogsensitiviteit of ADD in relatie tot faalangst
 • Omgaan met de eigen weerstand en het belang van kleine stappen
 • In overleg wordt de Voice Dialoque-methode ├│f begrip voor wie je ooit was d.m.v. Innerlijk Kindwerk kort behandeld. Soms hebben we een beetje tijd over en lukt het allebei!
 • Casusbespreking en de kennis omzetten naar de praktijk

Ook deze cursus is gericht op toepassing in de praktijk en kent een stevige theoretische onderbouwing. Het is een intensieve cursus en u zult na afloop uzelf de tijd moeten gunnen om het te laten bezinken, de technieken te oefenen en om er uw eigen begeleidingsmateriaal van te maken. Omdat er geen standaard oplossing is voor faalangst, leert u heel veel verschillende technieken aan. Er zijn altijd tools die niet aanspreken of die u om wat voor reden dan ook (nog) niet wilt gebruiken bij anderen of tools die helemaal niet bij de persoon en zijn of haar probleem passen die u wilt gaan begeleiden. Iedereen is immers weer anders en iedere faalangst uit zich op een andere manier en heeft een andere oorzaak.

Met de opgedane kennis van de beide cursussen, heeft u een ruime keuzemogelijkheid bij wat u gaat inzetten in de begeleiding van anderen bij faalangst.

Combi-cursus

Enkele malen per jaar wordt de Combi-cursus gegeven. Hierbij krijgt u alle onderwerpen van de RET-cursus en de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst. Maar de onderwerpen worden door elkaar gemixt. Hierdoor ontstaat een hele logische volgorde. Een volgorde zoals u het misschien later zelf aan uw leerlingen of studenten zult gaan aanbieden. De informatie die u krijgt is dus hetzelfde, de lestijd is ook het zelfde (2x2 dagen). Alleen de volgorde waarin de onderwerpen worden behandeld is anders. Wanneer u toch al zeker weet dat u beide cursussen wilt volgen en de data komen u uit, kan het prettig zijn om deze Combi-cursus te volgen.

 

Praktische informatie over de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst

Cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst. Studenten leren omgaan met faalangst en stress.
Plaats

De trainingsruimte van Upside Down in Den Haag. Op verzoek kan de training ook op locatie gegeven worden.

Kosten

De kosten voor de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst bedragen in 2019 en 2020: 325,- euro per persoon.

Wanneer u voor beide cursussen tegelijk inschrijft en de factuur voldoet, ontvangt u een korting. De kosten voor de beide cursussen samen bedragen dan 595,- euro. De kosten voor de Combicursus bedragen 595,- euro.

Indien u met een aantal collega' s deze cursus op uw locatie wilt volgen, dan maak ik graag een offerte.

Upside Down is erkend door en staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) waardoor geen btw. hoeft te worden berekend.

Duur en data

De cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst duurt 2 dagen. Daarnaast kunt u aan zelfstudie rekenen op tenminste 4 uur om alle aangereikte technieken te oefenen.

In verband met de Coronamaatregelen zijn de cursusgroepen van maart en juni verschoven naar september. Deelnemers hebben hier allemaal bericht van gehad. Deze groepen zijn volgeboekt en je kunt je hier dus niet meer voor opgeven.

Nieuwe cursusdata zijn nog niet bekend.

Omdat ik na september met pensioen ga, zullen nieuwe cursussen ook niet meer door mij en niet meer in mijn cursusruimte in Den Haag worden gegeven. Een deel van mijn werkzaamheden wordt overgenomen door 2 collega's. Als je belangstelling hebt voor een cursus neem dan contact op met een van hen. Zie onder het kopje Mijn Visie op deze site.

Overige

De deelnemers ontvangen een duidelijke syllabus en na afloop een certificaat en aanvullend digitaal hulpmateriaal met name voor het werken met jongeren.

Voor schoolmaatschappelijk en jeugdzorgwerkers: ook deze cursus is geaccrediteerd door Registerplein en SKJ.

De groepen worden gevormd door deelnemers met verschillende beroepen, leeftijd en ervaring, waardoor je veel verschillende ervaringen hoort.

Wist u dat u als docent in het VO jaarlijks recht heeft op bijscholing? Zie de informatie op de site van de rijksoverheid.

Daarnaast zijn afspraken tot stand gekomen in overleg met leraren, schoolleiders, bestuurders en lerarenopleiders. Vanaf 2015 moeten alle leraren geld, tijd en ruimte hebben om hun bekwaamheid te onderhouden. Als docent in het voortgezet onderwijs heeft u daarom volgens uw nieuwe cao jaarlijks recht op een persoonlijk vrij te besteden basisbudget van 600,- euro voor professionalisering. MBO-docenten kunnen volgens hun cao per jaar 59 uur scholing opvragen.

Dus bent u docent? Maak hier gebruik van!

 

 

sitemap