RET-Training

RET cursus voor therapeuten, hulpverleners en pedagogisch werkers, bijscholing

De R ET-training en de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst (zie verder op deze pagina), worden veel gevolgd door hulpverleners, therapeuten en adviseurs zoals: coaches, counselors, loopbaanadviseurs, natuurgeneeskundigen, voedingsdeskundigen, sociaal- pedagogisch- en maatschappelijk werkers.

Als hulpverlener krijgt u te maken met cliënten die zichzelf niet verder helpen met hun gedachten. Met de kennis van RET bent u beter in staat om cliënten bewust te maken van beperkende patronen en om ze te helpen om deze te doorbreken. Wilt u leren om uw clienten met gebrek aan zelfvertrouwen beter te begeleiden? Dan is de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst, in combinatie met de RET-cursus, heel geschikt, boeiend en praktisch

 

Informatie voor instellingen

De RET-cursus en de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst, worden vaak gegeven aan een team medewerkers van een instelling. Er is daarbij veel mogelijk. De cursus kan zowel op mijn locatie in Den Haag als op uw locatie gegeven worden. Op hele dagen achter elkaar of verspreid over langere tijd. Ook delen uit de beide cursussen kunnen worden gecombineerd.Wat voor uw team het beste uitkomt. Op mijn locatie in Den Haag kan voor een groep ook voor uitstekende en gezonde catering worden gezorgd, voor een hele redelijke prijs.

Bent u op zoek naar nuttige, praktische en interessante bijscholing voor uw team? Informeert u dan vrijblijvend naar de mogelijkheden. Ik beantwoord uw vragen graag en denk graag mee over oplossingen voor uw specifieke situatie.

Informatie over de RET-cursus

Wat is RET?

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. Het is een methode voor cognitieve gedragstherapie en vormt dikwijls de basis voor een gedragsverandering.
RET gaat ervan uit dat niet de situaties of de gebeurtenissen op zich, maar je gedachten erover bepaalde gevoelens veroorzaken. Dat is eigenlijk heel logisch. Als de situatie zelf een gevoel zou veroorzaken, zou iedereen zich hetzelfde voelen in een bepaalde situatie en dat is natuurlijk niet zo.

Mensen kunnen zichzelf vaak onbewust behoorlijk blokkeren met hun gedachten. In allerlei situaties op het werk of in privéomstandigheden. Bij het omgaan met anderen, nieuwe of lastige situaties, het krijgen van feedback, omgaan met uitdagingen en tegenslag, bij het doorvoeren van veranderingen enz. enz. Eigenlijk heb je de hele dag te maken met onbewuste gedachten en overtuigingen. Én met de bijbehorende emoties!


Tijdens de RET training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Omdat ik het belangrijk vind dat de cursisten weten waar zij over praten, kent mijn RET-training een duidelijke en gedegen theoretische onderbouwing, vooral op de eerste dag van de cursus. Op de tweede dag wordt de techniek veel geoefend. Daarnaast stimuleer ik u om de kennis in de praktijk te oefenen, zodat u zich zeker voelt om met uw clienten met de RET-methode te werken. RET is met veel andere disciplines te combineren. U kunt RET zien als een extra instrument naast de kennis die u al heeft. Na afloop van de RET-cursus bent u in staat om volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar:

  1. Zich bewust te laten worden van het eigen aandeel/ de eigen verantwoordelijkheid in een situatie
  2. Zich bewust te laten worden van de eigen onhandige, onrealistische gedachten en het verband te laten zien tussen gedachten, gevoelens en gedrag
  3. Te helpen om gedachten te leren denken waarmee hij of zij verder komt
  4. Te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan om zijn of haar situatie te verbeteren.
  5. Om eventueel met een schema te werken, maar dit hoeft helemaal niet als schema´s niet bij uw persoonlijke werkwijze passen.
  6. Om, bijvoorbeeld als u natuurgeneeskundige bent, op een professionele manier bij te dragen aan de mentale genezing van uw client.
  7. Om duidelijk uit te leggen wat de enorme invloed van gedachten en overtuigingen is.
  8. Om duidelijk te maken dat terugvallen in oude gewoonten heel normaal is en om tips te geven om dit te voorkomen.

Praktische informatie:

Cursus RET-training, constructief denken
Plaats De trainingsruimte van Upside Down in Den Haag. Op verzoek kan de RET training ook op locatie gegeven worden.
Duur en data

De RET-cursus duurt 2 hele dagen. Daarnaast moet u rekenen op ongeveer 2 uur zelfstudie.

In verband met de Coronamaatregelen zijn de cursusgroepen van maart en juni verschoven naar september. Deelnemers hebben hier allemaal bericht van gehad. Deze groepen zijn volgeboekt en je kunt je hier dus niet meer voor opgeven.

Nieuwe cursusdata zijn nog niet bekend.

Omdat ik na september met pensioen ga, zullen nieuwe cursussen ook niet meer door mij en niet meer in mijn cursusruimte in Den Haag worden gegeven. Een deel van mijn werkzaamheden wordt overgenomen door 2 collega's. Als je belangstelling hebt voor een cursus neem dan contact op met een van hen. Zie onder het kopje Mijn Visie op deze site.

Kosten

De kosten voor de RET-cursus bedragen in 2019 en 2020: 325,- euro per persoon inclusief syllabus, koffie, thee en certificaat.

Als u ook de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst wilt volgen, voor beide cursussen tegelijk inschrijft en de factuur voldoet, geldt een korting. De kosten bedragen dan 595,- euro voor beide cursussen samen in 2019. De kosten voor de Combi-cursus bedragen 595,- euro.

Upside Down is erkend door en staat geregistreerd bij CRKBO, waardoor geen btw. hoeft te worden berekend.

Overige

Mijn RET-cursus is geaccrediteerd door:

ABvC, Registerplein, BATC, BGN, BvK, FAGT, KTNO, LVNG, LVPW, NOBCO, NVKT-OAG, NVMW/BPSW, NVST, Register Vaktherapie SRVB, SNRO (en via SNRO door de meeste beroepsverenigingen voor integrale en complementaire geneeskundigen/therapeuten), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), VBAG, VNT, VNRT. De NFG verleent registerpunten. Erkend door de VIV. Tevens erkend door en geregistreerd bij CRKBO.

De deelnemers ontvangen een duidelijke syllabus en na afloop en bij het volgen van de gehele cursus een certificaat.

De cursusgroepen worden gevormd door deelnemers met verschillende beroepen, leeftijd en ervaring, waardoor je veel verschillende ervaringen hoort.

Voor hen die ver weg wonen, is er volop gelegenheid in Den Haag en omstreken om te overnachten. Zie ook onder het kopje Links.

Enthousiast over de RET-cursus? Lees dan nog even verder, want er is nog een interessante cursus mogelijk naast de RET-cursus.

Cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst

Wilt u zich verdiepen in faalangst en examenvrees en uw clienten of collega's hier goed mee leren begeleiden? Dan is er naast de RET-cursus nog een interessante cursus mogelijk. RET vormt een belangrijk instrument bij faalangst. Maar er is nog veel meer inzichtgevende kennis en er zijn nog veel meer technieken om jongeren of volwassenen meer zelfvertrouwen te geven en ze te leren omgaan met overmatige stress. In deze cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst wordt de RET-methode niet uitgelegd en behandeld. Maar de RET-methode is wel heel belangrijk bij faalangst. Als u anderen echt goed wilt begeleiden bij faalangst, moet u dus beide cursussen volgen. Tenzij u de RET-methode al kent omdat u RET bijvoorbeeld al in een eerdere opleiding heeft gehad. De volgorde waarin u de beide cursussen volgt kunt u zelf bepalen. Als het u beter uitkomt om de RET-cursus als tweede te volgen dan kan dat. Dat maakt voor het begrip en de logica niet uit.

 

Onderwerpen van de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst

De volgende onderwerpen komen nu aan bod:

Ook deze cursus is gericht op toepassing in de praktijk en kent een stevige theoretische onderbouwing. Het is een intensieve cursus en u zult na afloop uzelf de tijd moeten gunnen om het even te laten bezinken, de technieken te oefenen en om er uw eigen begeleidingsmateriaal van te maken. Omdat er geen standaard oplossing is voor faalangst, leert u veel verschillende technieken aan. Er zijn altijd tools die u niet aanspreken of die u om wat voor reden dan ook (nog) niet wilt gebruiken bij anderen of tools die helemaal niet bij de persoon en zijn of haar probleem passen die u wilt gaan begeleiden. Iedereen is immers weer anders en iedere faalangst uit zich op een andere manier en heeft een andere oorzaak.

Met de opgedane kennis van de beide cursussen, heeft u een ruime keuzemogelijkheid bij wat u gaat inzetten in de begeleiding van anderen bij faalangst.

Alle aangeleerde tools kunt u natuurlijk ook inzetten bij clienten die geen faalangst hebben, maar om een andere reden baat hebben bij deze interventie!

Combi-cursus

Enkele keren per jaar wordt de Combi-cursus gegeven. Hierbij krijgt u alle onderwerpen van de RET-cursus en de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst. Maar de onderwerpen worden door elkaar gemixt. Hierdoor ontstaat een hele logische volgorde. Een volgorde zoals u het misschien later zelf aan uw clienten of coachees zult gaan aanbieden. De informatie die u krijgt is dus hetzelfde, de lestijd is ook het zelfde (2x2 dagen). Alleen de volgorde waarin de onderwerpen worden behandeld is anders. Wanneer u toch al zeker weet dat u beide cursussen wilt volgen en de data komen u uit, kan het prettig zijn om deze Combi-cursus te volgen.

 

Praktische informatie over de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst:

Cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst. Clienten leren omgaan met faalangst en stress.
Plaats

De trainingsruimte van Upside Down in Den Haag. Op verzoek kan de training ook op locatie gegeven worden.

Kosten

De kosten voor de cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst bedragen in 2019 en 2020: 325,- euro per persoon inclusief syllabus, koffie, thee en certificaat.

Wanneer u voor beide cursussen tegelijk inschrijft en de factuur voldoet, ontvangt u een korting. De kosten voor de beide cursussen samen bedragen dan 595,- euro. De kosten voor de Combi-cursus bedragen 595,- euro.

Voor een cursus op locatie maak ik graag een offerte.

Upside Down is erkend door en staat geregistreerd bij CRKBO, waardoor geen btw. hoeft te worden berekend.

Duur en data

De cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst duurt 2 dagen. Daarnaast kunt u aan zelfstudie rekenen op tenminste 4 uur om alle aangereikte technieken te oefenen.

In verband met de Coronamaatregelen zijn de cursusgroepen van maart en juni verschoven naar september. Deelnemers hebben hier allemaal bericht van gehad. Deze groepen zijn volgeboekt en je kunt je hier dus niet meer voor opgeven.

Nieuwe cursusdata zijn nog niet bekend.

Omdat ik na september met pensioen ga, zullen nieuwe cursussen ook niet meer door mij en niet meer in mijn cursusruimte in Den Haag worden gegeven. Een deel van mijn werkzaamheden wordt overgenomen door 2 collega's. Als je belangstelling hebt voor een cursus neem dan contact op met een van hen. Zie onder het kopje Mijn Visie op deze site.

Overige

Deze cursus is geaccrediteerd door: ABvC, BAMW/Registerplein, BATC, BGN, KTNO, LVNG, LVPW, NOBCO, NVKT-oag, NVMW/BPSW, SKJ, SNRO (en via SNRO door de meeste beroepsverenigingen voor integrale en complementair geneeskundigen/therapeuten) en VBAG. En erkend door de VIV. De NFG verleent registerpunten.

De deelnemers ontvangen een duidelijke syllabus, bij het volgen van de gehele cursus een certificaat en aanvullend digitaal hulpmateriaal met name voor het werken met jongeren.

 

sitemap