Is de RET-methode ook geschikt om aan jonge kinderen te leren of aan kinderen met leerproblemen?

Kinderen kunnen vanaf een jaar of 7 bewust hun gedachten vormen en nog iets jonger kunnen ze oorzaak en gevolg meestal herkennen. Dat zijn beide voorwaarden om met RET te kunnen werken. Vanaf de leeftijd van 7 jaar kun je dus in principe de RET-methode toepassen. Als je met jonge kinderen werkt of met een bepaalde doelgroep, dan kun je de lesstof makkelijk aanpassen. Je kunt werken met icoontjes of illustraties, werkbladen, metaforen, aansprekende voorbeelden, spelletjes, simpel taalgebruik. Dit tast de kern van de RET-methode niet aan. Als je met kinderen werkt kun je vaak  goed met werbladen uit de voeten. Ik zal je hiervan voorbeelden laten zien tijdens de RET-cursus. En als je dat leuk vindt kan ik je die werkbladen ook digitaal toesturen na afloop van de cursus. Ook voor veel leerlingen met leerproblemen is de RET-methode geschikt. Natuurlijk niet voor iedereen. Geen enkele methode is voor iedereen geschikt. Hoe meer je zelf de enorme impact van je gedachten beseft, hoe creatiever je wordt in het bedenken van mogelijkheden. Je kunt de lesstof van de RET-methode gemakkelijk aanpassen aan je doelgroep en er zelf hulpmaterialen bij bedenken om het te verduidelijken.

 

 

sitemap